Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, přísp. org. IČO : 727 420 38

Orlí 140/7, 460 01 Liberec 3
485 104 489
737 454 821
info@zsorli.cz
Sborovna: 484 800 331
Číslo bankovního účtu školy: 5453922/0800

Odlouč. pracoviště: Gollova 394/4, 460 01 Liberec 4
731 528 620
skola@gollovka.cz


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Na čtvrtek 20. 5. a pátek 21. 5. 2021 vyhlašuje ředitelka školy z vážných organizačních důvodů ředitelské volno. Více informací naleznete v příloze: Form_ředitelské volno.docx (14565) ředitelské volno.docx (27725)   Vedení školy se tímto omlouvá všem žákům a rodičům za možné komplikace a...
UZAVŘENÍ ŠKOLY
Od 1. 3. 2021 je naše škola z nařízení vlády uzavřena.  https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna
Platná tabulka MŠMT pro oblast školství  PES - školství.pdf (157437)
Na základě rozhodnutí vlády o uzavření speciálních škol ze dne 30. 10. 2020 je naše škola od 2. 11. uzavřena. Od tohoto data škola přechází na systém distančního vzdělávání.  Děkujeme za spolupráci. Mgr. Barbora Hodíková, ředitelka školy    Usnesení Vlády České republiky ze dne 30....
Vážení rodiče, z nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje jsou všechny třídy základní školy a základní školy speciální v ul. Orlí 140/7 od dnešního dne UZAVŘENY. V těchto třídách bude v týdnu 19. 10. - 23. 10. realizována distanční výuka. Ke znovuotevření tříd by mělo dojít po...
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 14. 10. 2020 Vážení rodiče, s platností od dnešního dne, tj. 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 končí vyučování na naší škole nejdéle ve 12,35 hod. Odpolední vyučování odpadá, případně jsou hodiny přesunuty tak, jak vám sdělí třídní učitelé (telefonicky, mailem, v žákovské...
UPOZORNĚNÍ ŘEDITELKY ŠKOLY! upozornění ze dne 13. 10. 2020.docx (28503)   Usnesení vlády: 2--provoz-skol-1022.pdf (237103)        
Informace ke vzdělávání ze dne 9. 10. 2020 Poskytování zájmových služeb – krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým...
Z mimořádného nařízení Krajské hygienické stanice v Liberci ze dne 2. 10. 2020 vyplývá, že naše škola bude pokračovat ve standardní výuce s výjimkou hudební výchovy a tělesné výchovy. Mimořádné nařízení: Narizeni_KHS_Lk_3-2020_2-10-20.pdf (172156)
I přestože žáci naší školy patří do výjimky v nošení roušek, doporučujeme jejich nošení (u dětí, které jsou toho schopny) v prostorách školy. Tímto tak prosíme rodiče a žáky o spolupráci. Vedení školy děkuje. 
1 | 2 >>

Video ZŠ speciální

zs_orli.mp4 (205,2 MB)

Novinky

Žáci naší školy se zúčastnili 16. ročníku tvůrčí soutěže zdravotně postižených MODRÝ SLON, kterou každoročně pořádá Artefaktum-cz společně s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Prostřednictvím tohoto projektu představují veřejnosti tvůrčí činnost osob se zdravotním postižením....
Informace o stravování ve školním roce 2021/2022 naleznete v příloze zde: INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ 2021-22 Orlí.pdf

Volby do školské rady

14.06.2021 09:31
Kandidátní listina pro volby do školské rady, které se budou konat ve čtvrtek 24. 6. 2021. seznam kandidátů k dispozici zde: KANDIDÁTNÍ LISTINA 6_2021.pdf  
Na dny 28. 6. - 30. 6. 2021 vyhlašuje ředitelka školy z vážných organizačních důvodů ředitelské volno. Bližší informace v příloze: ředitelské volno 28.6.-30.6.2021.docx 

Volby do školské rady

24.05.2021 20:11
Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady –  bližší informace:Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady.doc (40960)

Školská rada

05.05.2021 09:48
Jednání školské rady proběhne 27 .5. 2021 od 16 hodin. Vaše případné náměty, podněty a připomínky zašlete prosím do pondělí 24. 5. 2021 na adresu kadleckova@zsorli.cz  

Ředitelské volno

04.05.2021 10:25
Na čtvrtek 20. 5. a pátek 21. 5. 2021 vyhlašuje ředitelka školy z vážných organizačních důvodů ředitelské volno. Více informací naleznete v příloze: Form_ředitelské volno.docx (14,2 kB) ředitelské volno.docx (27,1 kB) Vedení školy se tímto omlouvá všem žákům a rodičům za možné komplikace a děkuje...
Milí rodiče, od 1. 9. 2021 otevíráme v ZŠ Orlí 140/7 třídu zřízenou dle § 16 odst. 9, zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třída bude zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bez mentálního postižení (řečové,...
Zápis do přípravného stupně základního školy speciální, základní školy a základní školy speciální proběhne bez přítomnosti žáků od 21. 4. - 22. 4. v čase 15:00 - 17:00. Více informací v přiloženém letáku. Těšíme se na Vás. 2104-leták zápis.pdf (243302)   Žádosti: žádost o přijetí -1. ročník...
Testováním je podmíněna přítomnost na prezenční výuce. Při testování dětí v předškolním vzdělávání, mladších žáků ZŠ a žáků speciálních škol a tříd je možná asistence rodiče nebo osoby, kterou rodiče pověří. Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat...
Ke stažení zde - Směrnice k testování žáků na COVID - 19.pdf 

Veselé Velikonoce

31.03.2021 20:35
Milí žáci, milí rodiče, do 11. 4. 2021 se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.  Přejeme vám příjemné jarní dny.   INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021.pdf 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se do 28. března 2021 prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Naše škola tedy dále zůstává uzavřena. Přejeme všem pevné zdraví. INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH...

Informace k provozu školy

27.02.2021 12:16
UZAVŘENÍ ŠKOLY  Od 1. 3. jsou z nařízení vlády zavřené všechny třídy naší Základní školy. Škola přechází na distanční výuku. O způsobu jejím probíhání vás budou informovat třídní učitelé jednotlivých tříd. Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům a jejich blízkým pevné zdraví, hodně sil a...
Informace k provozu škol a školských zařízeních od 15. 2. do 28. 2. 2021 naleznete zde: INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA.pdf
V úterý 9. 2. 2021 se 10 žáků naší školy zúčastnilo projektového dne v rámci projektu NAKAP LK II na SOŠ Jablonecká. Děvčata si vyzkoušela své dovednosti v krejčovské dílně při šití valentýnského srdíčka. Chlapci vyráběli v zámečnické dílně pejska z měděného plechu. Také...
Vážení rodiče,  předávání vysvědčení žákům se řídí metodickým pokynem MŠMT. Z důvodu karanténních opatření na naší škole, bude postupováno v souladu s tímto opatřením: "vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení se může předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v...
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Z nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje budou od zítra 26. 1. 2021 do 28. 1. 2021 uzavřeny všechny třídy základní školy speciální. V tuto dobu bude probíhat distanční výuka. O datu hromadného odběru budete včas informováni vaším třídním učitelem. Vysvědčení bude...
Děkovací dopis: podziękowania.pdf (648907)
Vážení rodiče, jako škola máme povinnost řídit se opatřeními vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (tabulka PES). Naše škola je tak od zítra otevřena pro všechny žáky naší školy. Výuka bude probíhat stejně jako v prosinci. O změnách vás případně budou informovat třídní učitelé...

PF 2021

17.12.2020 11:24

Vánoční přání

17.12.2020 11:20
MŠMT vyhlásilo dny boje proti covidu na 21. 12. a 22. 12. 2020. O tuto dobu budou prodlouženy vánoční prázdniny, žáci tak půjdou do školy naposledy v pátek 18. 12. 2020. Všem přejeme krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2021 pevné zdraví. Na děti se budeme těšit opět ve škole 4. 1....
Z důvodu uzavření naší školy v době epidemiologické situace, bude vrácena částka 250,- za nemožnost poskytnout služby školní družiny. Částka bude vrácena na účet, ze kterého byla platba hrazena. Iveta Nováková, hospodářka školy

Ředitelské volno

07.12.2020 13:37
Vážení rodiče, na úterý 22. 12. 2020 se vyhlašuje ředitelské volno (platí pro obě budovy školy) z důvodu opravy vodovodních trubek. Děkuji za pochopení.   Mgr. Barbora Hodíková, ředitelka školy  
Vážení žáci a rodiče, od 1. 12. 2020 je platný nový školní řád (ŠKOLNÍ ŘÁD 2020-2021.pdf (145453).  Prosíme, abyste se s ním seznámili. Děkujeme.  
Vážení rodiče, aktuální informace k omlouvání žáků naleznete v tomto odkazu: omlouvání žáků.pdf (82981)
Vážení rodiče, s radostí Vám oznamujeme, že od středy 18. 11. 2020 bude naše škola opět otevřena a to pro všechny ročníky.  Organizace výuky S odkazem na informace MŠMT (viz odkaz: informace k provozu škol) bude výuka na naší škole (týká se obou budov) probíhat každý den do 12. 35. Odpolední...
Žáci ze speciálních tříd SVI, SVII, SVIII a žáci z 2. 3. 4. a 8. ročníku základní školy se zúčastnili výtvarné soutěže na téma „MOJE MĚSTO“. Soutěž proběhla v měsíci říjnu v rámci příhraniční spolupráce s polským městem Boleslawiec. Ve svých výkresech ztvárnili oblíbená místa našeho...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>